Через воєнні дії значна кількість мешканців Донеччини були змушені переїхати до більш безпечних регіонів країни та залишити свої місця роботи. Для того, щоб допомогти і підприємствам, і переселенцям, уряд запровадив ряд фінансових стимулів для роботодавців, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб.

Одним з таких стимулів є компенсація витрат роботодавців при працевлаштуванні зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб на умовах строкових трудових договорів. Порядок та умови надання цієї компенсації затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 696.

ПРАВО НА КОМПЕНСАЦІЮ

Право на компенсацію має роботодавець, який працевлаштовує зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб за направленням центру зайнятості на умовах строкових трудових договорів і збереження гарантій зайнятості таких осіб протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у 2 рази.

ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ЗВЕРНЕННЯ

Роботодавець протягом двох місяців з дня працевлаштування подає до центру зайнятості заяву про компенсацію витрат на оплату праці довільної форми та копії трудового договору між ним і працівником та розпорядчого акта про прийняття на роботу, завірені в установленому порядку.

У разі прийняття рішення про компенсацію витрат роботодавця на оплату праці між центром зайнятості, роботодавцем та територіальним відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (у разі працевлаштування особи з інвалідністю) протягом семи робочих днів укладається договір.

ТРИВАЛІСТЬ ТА РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ

Для отримання компенсації роботодавець не пізніше ніж через п’ять робочих днів після виплати працівникові заробітної плати, на підставі якої визначається розмір компенсації витрат роботодавця на оплату праці, подає центру зайнятості відомість за формою згідно з додатком 1 до Порядку.

Виплата компенсації здійснюється за кожен непарний місяць роботи протягом року, але не більше ніж за шість календарних місяців (за працевлаштованих зареєстрованих безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб, які належать до категорії громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону України “Про зайнятість населення”, - за кожен непарний місяць роботи протягом двох років, але не більше ніж за 12 календарних місяців).

Тривалість компенсації витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, з числа громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону України “Про зайнятість населення”, понад шість місяців, але не більше дванадцяти календарних місяців, визначається рішенням регіональних координаційних комітетів сприяння зайнятості за погодженням з регіональними центрами зайнятості.

Компенсуються фактичні витрати на оплату праці, але не вище двох розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом (13400 грн).

Зазначені витрати включають основну та додаткову заробітну плату, визначену відповідно до частин першої та другої статті 2 Закону України “Про оплату праці”, та суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нарахованого на такі виплати.

КОМПЕНСАЦІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ у разі:

 наявності заборгованості:

зі сплати єдиного внеску;

зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

 визнання в установленому порядку банкрутом або стосовно нього порушено справу про банкрутство.

ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА

У разі звільнення працівника, за якого виплачується/виплачувалася компенсація до закінчення строку збереження гарантій зайнятості, згідно з пунктом 1 частини першої статті 36 та пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України роботодавець повертає суму одержаної компенсації в повному обсязі, крім випадку, коли на його робоче місце роботодавцем працевлаштовано іншого зареєстрованого безробітного за направленням центру зайнятості, до закінчення встановленого строку збереження гарантій зайнятості.

ВАЖЛИВО

У разі працевлаштування особи, за яку така компенсація вже була виплачена, компенсація не здійснюється.

Якщо виникли питання або потрібна більш детальна інформація звертайтеся до call-центру Донецького обласного центру зайнятості безкоштовно за телефоном: 0-800-33-61-67.

За інформацією Донецької обласної служби зайнятості