Фото без опису

Державна служба зайнятості пропонує роботодавцям ряд компенсаційних програм для підтримки та розвитку бізнесу. Серед них компенсація за працевлаштування зареєстрованих безробітних, порядок виплати якої регламентований постановою КМУ від 10 лютого 2023 р. № 124.

Законодавством передбачені наступні компенсаційні виплати за працевлаштування безробітних осіб:

 компенсація фактичних витрат роботодавця у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

 компенсація розмірі 50% фактичних витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної заробітної плати;

 компенсація у розмірі 50% мінімальної заробітної плати.

 

Надання компенсації фактичних витрат роботодавця у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Дія програми поширюється на роботодавців, які за направленням центру зайнятості працевлаштовують осіб, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад один місяць і належать до таких категорій:

 один з батьків або особа, яка їх замінює і:

 має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років;

 виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю;

 утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності);

 діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

 особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

 особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років;

 особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

 особи, стосовно яких згідно із Законом України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей» встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення;

 довготривалі безробітні, тобто ті, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 6 місяців.

Термін працевлаштування повинен складати не менше двох років.

Розмір компенсації складається з суми фактично сплаченого єдиного внеску, але не більше двох розмірів мінімального єдиного внеску (щомісячно від 1474 грн до 2948 грн.) Загальна тривалість виплати компенсації роботодавцю становить 12 місяців протягом двох років.

 

Надання компенсації у розмірі 50% фактичних витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної заробітної плати.

Дія програми поширюється на роботодавців, які за направленням центру зайнятості працевлаштовують громадян, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 1 місяць, з числа:

 осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»;

 учасників бойових дій, зазначених у пунктах 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

 осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше п’яти років.

Термін працевлаштування повинен складати не менше одного року.

Розмір компенсації становить 50 % фактичних витрат на оплату праці, але не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на момент виплати (щомісячно від 3350 грн до 6700 грн). Загальна тривалість виплати компенсації становить 6 місяців протягом року.

 

Надання компенсації у розмірі 50% мінімальної заробітної плати.

Дія програми поширюється на роботодавців, які за направленням центру зайнятості працевлаштовують громадян, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 1 місяць, з числа:

 молоді до 25 років, страховий стаж яких становить менше 12 місяців;

 молоді до 35 років, які працевлаштовуються на перше робоче місце;

 громадян, які звільнилися зі строкової військової (альтернативної) служби (незалежно від віку) і працевлаштовуються на перше робоче місце.

Розмір компенсації становить 50% мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на момент виплати (щомісячно 3350 грн). Загальна тривалість виплат становить 6 місяців протягом року.

Для отримання компенсації роботодавець протягом двох місяців з дня працевлаштування особи подає заяву встановленого зразку до центру зайнятості (додаток 1,2,3 до Порядку).

Компенсації не надаються роботодавцю, коли суб’єкт господарювання має заборгованість:

 із сплати єдиного внеску;

 із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

 з виплати заробітної плати;

 перед державним (місцевим) бюджетом понад 6 місяців;

 до суб’єкта господарювання застосовуються судові процедури банкрутства (неплатоспроможності) або суб’єкт господарювання перебуває на стадії ліквідації.

Важливо: дія цього Порядку не поширюється на роботодавців (суб’єктів господарювання), які є бюджетними установами або фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Звільнення працівника

У разі звільнення працівника з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 36 або пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, сума виплачених коштів повертається в повному обсязі, крім випадку, коли на його робоче місце роботодавцем працевлаштовано іншого зареєстрованого безробітного за направленням центру зайнятості до закінчення встановленого строку збереження гарантій зайнятості.

Фото без опису