Возможно, это изображение текст

🔰 Згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» № 2262-XII військовослужбовці за наявності встановленої вислуги на військовій службі мають право на пенсію за вислугу років.

👉До таких військовослужбовців належать особи, які перебували на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Національному антикорупційному бюро України, Службі судової охорони, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Бюро економічної безпеки України чи Державній кримінально-виконавчій службі України, та деякі інші особи, які мають право на пенсію за цим Законом.

👆Основна умова для призначення пенсії - звільнення військовослужбовців зі служби.

📌 Для таких осіб передбачено три види пенсій:

🔹 за вислугу років (незалежно від віку, за наявності вислуги 25 років і більше; при досягненні на день звільнення зі служби 45-річного віку, за наявності 25 років і більше страхового стажу, з яких не менше 12 років 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ);

🔹 по інвалідності (якщо вона настала під час проходження служби незалежно від віку);

🔹 у разі втрати годувальника (призначається непрацездатним членам сім`ї, які були на утриманні військовослужбовців, дітям, батькам і дружині/чоловікові).

‼️ Важливо! Зберігається право на пенсію військовослужбовців у разі їх призову на військову службу.

📌 Пенсії військовослужбовців обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військове звання, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення.

🔻Розміри пенсій залежно від їх виду складають:

🔸 за вислугу років – 50-70% грошового забезпечення, залежно від тривалості вислуги;

🔸по інвалідності – 40-100% грошового забезпечення, залежно від групи та причини інвалідності;

🔸 у разі втрати годувальника – 30-70% на одного утриманця, залежно від причини смерті.

📝 Заяви про призначення пенсії за вислугу років та по інвалідності особам, звільненим зі служби, подаються до органів Пенсійного фонду через уповноважені структурні підрозділи.

💻Заяву про призначення пенсії у разі втрати годувальника можна подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду – https://portal.pfu.gov.ua/.

📃Перелік документів, необхідних для призначення пенсії та допомоги, визначено Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до цього Закону, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 30.01.2007 № 3-1.