Возможно, это изображение текст

Допомога на поховання у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні

🔰 Законом України від 21.09.2022 № 2620-IX “Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування” та Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” передбачено надання допомоги на поховання у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні. Детальніше за посиланням: http://surl.li/einzp

🔵 До членів сім’ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого, відносяться особи, якщо вони були на повному його утриманні; одержували від померлого допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

🔵Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).

❗️Допомога надається застрахованій особі, члену її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання. У 2023 році вона становить 4100 грн, її виплачують за основним місцем роботи померлого працівника.

🖇Для отримання допомоги, особа, яка здійснила поховання має звернутися до роботодавця, надаючи:

заяву про виплату допомоги на поховання

документ, що посвідчує особу

фінансові документи, які підтверджують витрати на поховання

довідку з банківськими реквізитами для перерахунку коштів

свідоцтво про смерть

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть

📌Рішення про призначення допомоги на поховання приймається страхувальником (роботодавцем) або уповноваженими ним особами (частина третя статті 22 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування") не пізніше дня, що настає за днем звернення, і виплачується не пізніше наступного робочого дня після отримання страхувальником (роботодавцем) страхових коштів від Пенсійного фонду України відповідно до частини 3 статті 24 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

📄У разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за отриманням виплати члену її сім'ї або особі, яка здійснила поховання, слід звернутися безпосередньо до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду на території України, незалежно від місця реєстрації чи проживання.